Friskrivningsklausul

Allmänt

Alla villkor i denna friskrivningsklausul gäller webbsidan https://airmundo.com. När du besöker webbsidan accepterar du att denna friskrivningsklausul gäller.

Användning av webbsidan

Endast individer har rätt att använda webbsidan.

Besökare till webbsidan får inte:

  • automatiskt besöka webbsidan;
  • hacka webbsidan eller använda ett botnet;
  • använda innehållet från webbsidan eller delar av webbsidan på någon annan webbsida.

Uteslutande av skadeståndsansvar

All information på webbsidan är för personligt bruk. Inga rättigheter kan härledas från information, innehåll, bilder eller reklam på webbsidan.

Rättelser och skrivfel reserverade. Trots att AirMundo.com kommer att efter bästa förmåga skapa och underhålla webbsidan kan inte AirMundo.com garantera att all information på webbsidan är korrekt, fullständigt och aktuell. AirMundo.com accepterar inget ansvar och inga skyldighet i relation till skador som resulterar från felaktig eller ofullständig information på webbsidan.

Detta gäller särskilt priser och avgifter där hög risk för fel existerar. I relation till dessa fel accepteras inget ansvar.

AirMundo.com har inget ansvar för länkade webbsidor eller filer från externa länkar.

Kopieringsskydd

AirMundo.com reserverar sina rättigheter enligt Upphovsrätten och andra lagar och regler rörande Immaterialrätt.

Tillstånd för att använda innehåll från webbsidan på allmänt tillgänglig plats måste begäras skriftligen. Du har bara rätt att använda innehållet eller delar av det om du har erhållit skriftligt tillstånd.

Integritet & cookies

AirMundo.com kommer att spara detaljer och information som Klienten tillhandahåller AirMundo.com konfidentiellt och med omsorgsfullt.

AirMundo.com kan använda Klientens personliga detaljer inom ramarna för de tjänster de erbjuder, eller i samband med klagomål.

AirMundo.com har inte rätt att låna ut, hyra ut eller sälja personlig data från Klienten, eller att publicera dem på något annat sätt.

Om  AirMundo.com är skyldig att tillhandahålla konfidentiell information till en tredje part utifrån legala skyldigheter eller domstolsbeslut, eller rätten till det erkänns och godkänns av en behörig domstol, då ska AirMundo.com inte vara skyldig att betala ersättning eller skadeersättning.

AirMundo.com reserverar rätten att använda andra detaljer om Klienten i anonymiserad form för statistik och databaser.

AirMundo.com kommer att i förväg begära tillstånd av sina besökare för att samla information via “tracking cookies”.

Den information som AirMundo.com samlar in genom cookies kan användas för funktionella och analytiska ändamål.

AirMundo.com har begärt demografiska och intresserapporter via Google Analytics. Detta används för att:

  • få bättre insikt i hur många och vilken typ av besökare webbsidan har;
  • sortera webbsidans besökare med syfte att identifiera skillnaderna mellan besökare som leder till konvertering och besökare som inte leder till konvertering;
  • förfina och optimera strategier för reklamkampanjer.

Tillämplig lag och konflikter

Konflikter rörande detta eller i relation till denna friskrivningsklausul kommer bara att lämnas in till en behörig domstol i Nederländerna.

Frågor?

Om du har frågor rörande denna friskrivningsklausul eller vår integritetspolicy, var god kontakta oss på [email protected].

AirMundo.com erbjuder gratis information via sin egen webbsida och via samarbetspartners. Användningen av vår data är bara tillåten för personligt bruk och ej för kommersiella ändamål, och då måste källan vara angiven. All kommersiell användning kräver tillstånd från AirMundo.com, se vår friskrivningsklausul.